Jak připojit Wi-Fi na Android?

Proces zapnutí a připojení Wi-Fi na zařízeních Android je mimořádně jednoduchý, o čem vám dnes povíme.Doufáme, že tento průvodce bude užitečný pro uživatele, zejména pro ty, kteří se právě připojili k klubu Android.

Okamžitě upozorňujeme na skutečnost, že se můžete připojit téměř k jakékoli dostupné síti.Může se jednat o domácí směrovač nebo veřejný přístupový bod v parku nebo kavárně.Hlavní věc je, že máte heslo z přístupového bodu, pokud je vyžadováno.Nejdříve však první.

Jak se mohu připojit k Wi-Fi v telefonu?

Nejprve potřebujeme zařízení samotné.V našem případě bude na smartphonu Samsung Galaxy uveden příklad.

Na ploše najděte položku „Nastavení“ a klikněte na ni.

V nastavení najdeme sekci Wi-Fi, klepněte na ni.

Posuňte přepínač v horní části obrazovky a zapněte Wi-Fi.Hned poté uvidíte před sebou seznam dostupných sítí - těch, které vaše zařízení vidí.

Chcete-li se připojit k síti, klikněte na ni.Zobrazí se okno pro zadání hesla.Jak si pamatujete, pro připojení k síti musíte mít heslo a musíte je zadat.

Po zadání hesla klikněte na tlačítko „Připojit“.Pokud je heslo zadáno správně, dojde k připojení a na liště v horní části obrazovky se zobrazí ikona připojení.

Po kliknutí na připojení se zobrazí parametry připojené sítě.

Je-li zadáno heslošpatně, pak připojení nenastane.

Pokud je síť otevřená a není vyžadováno žádné heslo, nemusíte nic zadávat, stačí kliknout na název sítě.

V dalších parametrech můžete určit IP adresu, proxy atd.Ve většině případů to však uživatel nemusí dělat.

Pokud se i nadále chystáte připojit k určené síti, například pokud jste doma, můžete příště udělat mnohem jednodušší.Přejeďte prstem shora dolů po obrazovce tak, aby se objevila opona, a klikněte na ikonu Wi-Fi.V takovém případě bude síťové připojení probíhat automaticky.

Pokud se při připojení k síti vyskytnou problémy nebo poruchy, můžete si přečíst jejich řešení v v následujícím tématu.